poetsprins logo

Privacy Statement en Cookies

Zoe met schoonmaakmiddelen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens op poetsprins.nl. In dit beleid beschrijven wij welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan je toekomen. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens en doeleinden

Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Statistieken

Wanneer je poetsprins.nl bezoekt, wordt je bezoek anoniem geregistreerd door Google Analytics. Zo kunnen wij de website aanvullen en verbeteren terwijl jouw privacy gewaarborgd blijft. Je communiceert met de server via een beveiligde SSL verbinding. 

Contactformulier

Wanneer je ons een bericht stuurt, wordt je naam, e-mailadres en IP-adres opgeslagen. Deze gegevens slaan we op om jouw bericht te kunnen beantwoorden. We bewaren je e-mailadres maximaal 7 jaar in onze mailbox, zodat we je goede service kunnen bieden als je in te toekomst contact zoekt met ons.

Het delen van gegevens

Poetsprins.nl draait op servers binnen de EU. We delen je persoonsgegeven enkel wanneer hier een wettelijke verplichting voor geldt en altijd in overeenstemming met Europese regelgeving.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. 

Je rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in je persoonsgegevens (zoals je naam en e-mailadres),
  • je persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • bezwaar aan te tekenen tegen de verwerkingen van je persoonsgegevens;
  • de verwerking van je persoonsgegevens te beperken; en/of
  • je persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde. 

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen je verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen één maand na ontvangst van je verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van het verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van je verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen je in dat geval informeren. Je hebt op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookies

Poetsprins.nl maakt gebruik van noodzakelijke, functionele en analytische cookies.

Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Ze zorgen ervoor dat jij de website kunt gebruiken en beveiligen de website. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen voor de niet-essentiële functionaliteiten van onze website, zoals het laden van Youtube video’s.

Analytische cookies

Analytische cookies slaan informatie op zoals de hoeveelheid bezoekers op de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s op de website bekeken worden, etc. Deze data zijn anoniem en helpen ons te begrijpen en analyseren hoe de website presteert en hoe we de website kunnen verbeteren.

Contact

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt ten aanzien van de verwerking van je gegevens op poetsprins.nl, kun je te allen tijde contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen. 

Laatst bijgewerkt: September 2021